France Bleu : Breizh Izel : journal d’information
1
Les infos en langue bretonne Joan Bizien  06h20 27 février
durée : 00:04:10 - Keleier Breizh France Bleu Breizh Izel
2
Les infos en langue bretonne Joan Bizien  05h19 27 février
durée : 00:03:04 - Keleier Breizh France Bleu Breizh Izel
3
Les informations en langue bretonne Katell Uguen  18h10 26 février
durée : 00:05:31 - Keleier Breizh France Bleu Breizh Izel
4
Les infos en langue bretonne Joan Bizien  07h20 26 février
durée : 00:04:33 - Keleier Breizh France Bleu Breizh Izel
5
Les infos en langue bretonne Joan Bizien  06h20 26 février
durée : 00:04:31 - Keleier Breizh France Bleu Breizh Izel
6
Les infos en langue bretonne Joan Bizien  05h19 26 février
durée : 00:03:08 - Keleier Breizh France Bleu Breizh Izel
7
Les informations en langue bretonne Léo Rozé  18h10 25 février
durée : 00:05:58 - Keleier Breizh France Bleu Breizh Izel
8
Les infos en langue bretonne Joan Bizien  07h20 25 février
durée : 00:00:49 - Keleier Breizh France Bleu Breizh Izel
9
Les infos en langue bretonne Joan Bizien  06h20 25 février
durée : 00:04:20 - Keleier Breizh France Bleu Breizh Izel
10
Les infos en langue bretonne Joan Bizien  05h19 25 février
durée : 00:03:12 - Keleier Breizh France Bleu Breizh Izel
11
Les informations en langue bretonne Léo Rozé  18h10 24 février
durée : 00:06:05 - Keleier Breizh France Bleu Breizh Izel - Loc’het eo salo s al labour-douar e Pariz. Goût a reer hiroc’h diwar-benn istor roc’h Caro e Plougastell.
12
Les infos en langue bretonne Katell Uguen  07h20 24 février
durée : 00:04:24 - Keleier Breizh France Bleu Breizh Izel
13
Les infos en langue bretonne Katell Uguen  06h20 24 février
durée : 00:03:54 - Keleier Breizh France Bleu Breizh Izel
14
Les infos en langue bretonne Katell Uguen  05h19 24 février
durée : 00:03:16 - Keleier Breizh France Bleu Breizh Izel
15
Les informations en langue bretonne Tudi Crequer  07h19 23 février
durée : 00:05:23 - Keleier Breizh France Bleu Breizh Izel